BBD LogoLogin


Student registration

Subscription students BBD 2022

Dear students,

The subscriptions for students will open around February. The events take place from the 23rd of February till the 14th of March. Please check our website under 'Bouwkunde Bedrijvendagen' in the menu bar to see what day is filled with what event.

COVID-update 24-12-2021

Zoals u wellicht eerder in de mail gelezen heeft, zorgen de wisselende besmettingsaantallen en nieuwe maatregelen voor onzekerheid in de wijze waarop de Bouwkunde Bedrijvendagen in 2022 plaatsvinden. De scenario's die momenteel op tafel liggen zijn als volgt:

1. Traditioneel scenario: ca. 45 bedrijven in ons faculteitsgebouw
2. COVID scenario: ca. 25 bedrijven in ons faculteitsgebouw
3. Online scenario: ca. 25 bedrijven in een online omgeving

Momenteel lijkt het eerste scenario zo goed als van tafel, maar graag wachten wij tot januari met het maken van deze beslissing. Dit is in lijn met de maatregelen en persconferentie die wij tegen die tijd verwachten en de werkwijze van overige Bedrijvendagen in Nederland.
In het geval dat het traditionele scenario komt te vervallen, zullen wij terug moeten in het aantal bedrijven dat wij momenteel geselecteerd hebben. Hiervan waren wij bij de selectie op de hoogte, maar hebben ervoor gekozen alle 45 bedrijven hoe dan ook een plek te geven in onze Bedrijvengids. Daarmee is elk bedrijf in elk geval zichtbaar voor de studenten en kunnen wij tegemoet komen aan uw wensen.
Toch is het verder uitselecteren van bedrijven een vervelend maar mogelijk niet te voorkomen scenario. Daarom hebben wij in de contracten duidelijkheid gegeven in de termijnen waarop terugbetaling plaatsvindt en tegen welke percentages dit zal zijn voor respectievelijk het annuleren en online plaatsvinden van onze evenementen.

Om alvast verder te kijken naar de verwachting in het nieuwe jaar; wij gaan ervan uit dat wij in januari de keuze kunnen maken over het al dan niet uitsluiten van scenario 1. Opvolgend houden wij scenario 2 én 3 beide open en deze zullen wij nog verder uitwerken. In de loop van februari wensen wij hiervoor een definitieve beslissing te nemen. Dit is op dit moment slechts een verwachte planning en daarom zullen wij in januari via deze weg bij u terug komen over het al dan niet op tafel houden van scenario 1 en de planning voor de maanden die volgen in aanloop naar het evenement.

Zoals eerder met eenieder gedeeld zullen de terugbetalingspercentages altijd getest worden aan het moment van annuleren, moment van annuleren en de restwaarde. In het geval dat wij betalingen aan onze zijde kunnen uitstellen, zullen wij uiteraard de terugbetalingspercentages naar boven bijstellen of de termijnen aanpassen. Toch benadrukken wij graag dat de percentages en termijnen als genoemd in het contract leidend zijn.

Mochten er vragen onbeantwoord blijven dan kunt u ons bereiken via bedrijvencontact@bouwkundebedrijvendagen.nl of kunt u direct contact opnemen met uw contactpersoon binnen de BBD.